Frank Willaert

Publicaties

Frank Willaert, ‘7. Niederländische Lyrik’, in: Volker Mertens & Anton Touber (red.), Germania Literaria Mediaevalis Francigena. III. Lyrische Werke. Berlijn: De Gruyter, 2012, p. 307-345.
 
Bernd Bastert, Helmut Tervooren & Frank Willaert (red.), Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur 
zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert (= Zeitschrift für deutsche Philologie. Sonderheft zum Band 130). Berlijn:
Erich Schmidt Verlag, 2011, 390 p. ISBN 978-3-503-13701-5.
 
Bernd Bastert, Helmut Tervooren & Frank Willaert, ‘Einleitung’, in: dez. (red.), Dialog mit den Nachbarn. 
Mittelniederländische Literatur  zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert (= Zeitschrift für deutsche Philologie.
Sonderheft zum Band 130). Berlijn: Erich Schmidt Verlag, 2011, p. 1-9. ISBN 978-3-503-13701-5.
 
Frank Willaert, ‘Lyriklandschaft Lotharingien’, in: Bernd Bastert, Helmut Tervooren & Frank Willaert (red.),
Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur  zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert (= Zeitschrift für
deutsche Philologie. Sonderheft zum Band 130). Berlijn: Erich Schmidt Verlag, 2011, p. 37-49. ISBN 978-3-503-13701-5.
 
Frank Willaert, ‘Van Mierlo (1878-1958): Vlaams en katholiek’, in: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies
25 (2011), p. 119-134. ISSN 0922-0887.
 
Frank Willaert, ‘Begroeting van Piet Couttenier als gewoon lid’, in: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde (2011), p. 122-125. ISSN 0770-7762.
 
Frank Willaert, ‘Hadewijch’, in: Anton Vernooij & Anthony Zielhorst (red.), Canon van de rooms-katholieke
kerkmuziek in Nederland. Utrecht: Uitgeverij Gooi en Sticht, 2011, p. 18-21. ISBN 978-90-304-1143-7.
Frank Willaert (red.), Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen. KANTL-
colloquium 30  november 2007 (with an introduction and summaries in English) (Studies op het gebied van de oudere
Nederlandse letterkunde, 4). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2010,

VII + 228 p. ISBN 978-90-72474-83-4.

Frank Willaert, ‘Ter inleiding. Na de verkoop. Nieuw licht op het Gruuthuse-handschrift’, in:  Frank Willaert (red.),
Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen. KANTL-colloquium 30  november
2007  (with an introduction ad summaries in English) (Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde,
4). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2010, p. 1-12
[Engelse vertaling: ‘Introduction: After the Sale: New Light on the Gruuthuse Manuscript’, p. 13-23].
Frank Willaert,  De ruimte van het boek. Literaire regio’s in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen.  Negentiende
Bert van  Selm-lezing.  Leiden: Stichting Neerlandistiek, 2010, 36 p. ISBN/EAN: 978-90-78531-11-1
Frank Willaert,’Les Opera omnia d’une mystique brabançonne. Réflexions sur la mise en recueil et la tradition
manuscrite des œuvres de  Hadewijch (d’Anvers?), in: Tania Van Hemelryck & Stefania Marzano (red.), Le recueil au 
Moyen  Âge. La fin du Moyen  Âge  (Texte, Codex et Contexte, IX). Turnhout: Brepols, 2010, p. 333-345.
Frank Willaert, ‘Laudatio Helmut Tervooren’, in: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde  (2010), p. 123-125.