Frank Willaert

Op dinsdag 28 augustus verzorgde Frank Willaert een van de keynote-lezingen op het driejaarlijkse colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek dat dit jaar aan de Universiteit Antwerpen plaatsvond van 27 tot 31 augustus. Onder de titel ‘Lotharingse lyriek en Europese middeleeuwen’ betoogde hij dat de Frans- én Nederlandstalige lyriek in het oude Lotharingen (waarmee het gebied bedoeld wordt dat zich uitstrekte van de Noordzee tot aan de Vogezen en van de Schelde tot aan de Rijn) van het eind van de twaalfde tot aan het begin van de vijftiende eeuw gekenmerkt werd door een voorkeur voor beknopte (refrein)liedvormen en hiermee een belangrijke invloed uitoefende zowel op de Franse als Duitse liedkunst van de late middeleeuwen. Het ISLN was op het colloquium ook vertegenwoordigd door Kris Humbeeck, die een zeer gesmaakte lezing gaf over het personage van Willem van Oranje in Het Geuzenboek van Louis Paul Boon.

Leave a Reply