Frank Willaert
Samen met prof. dr. Willy Vandeweghe, vast secretaris, vertegenwoordigt Frank Willaert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in de adviesraad van de pas opgerichte Jonge Academie, een initiatief van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. De eerste taak van de adviesraad zal erin bestaan om uit de 146 ingediende kandidaturen dertig effectieve leden te kiezen van de Jonge Academie. De verwachting is dat dit proces nog tijdens de maand januari zal zijn afgerond, zodat de Jonge Academie uiterlijk in de maand maart kan worden geïnstalleerd.
De Jonge Academie heeft tot doel:
– contact en samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende disciplines te bevorderen en daadwerkelijke interdisciplinariteit in de hand te werken
– een plaats te creëren voor reflectie over wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeleid, en over de toekomst van de wetenschap
– wetenschap uit te dragen naar de maatschappij en in het bijzonder naar de jeugd.
Voor het lidmaatschap konden alle postdocs die werkzaam zijn aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse wetenschappelijke instelling zich kandidaat stellen, op voorwaarde dat ze minimum drie jaar en maximum tien jaar postdocervaring hadden. Het onverwacht hoge aantal kandidaturen wijst erop dat de doelstellingen van de Jonge Academie aan de verlangens van veel jonge wetenschappers beantwoorden.
Voor meer informatie over de Jonge Academie, zie http://www.jongeacademie.be/. Men kan de Jonge Academie ook volgen op Facebook: http://www.facebook.com/JongeAcademie.

Comments are closed.