Frank Willaert
Archive

PUNCTUM Afscheidsrede Universiteit Antwerpen 8.9.2017 Wanneer ik terugdenk aan de vele emeritaatsvieringen die ik tijdens mijn loopbaan heb meegemaakt, komt me het afscheid van een even eminente als beminnelijke collega voor de geest, de schrijver Paul de Wispelaere. Dat was, naar ik vermoed, in het voorjaar van 1992. De Wispelaere was sinds 1973 eerst als docent, vervolgens als hoogleraar verbonden […]