Frank Willaert
Archive

Toespraak bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator na-middeleeuwse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 28 november 2017 Beste vrienden en collega’s van Ad, Dierbare Ad, Van sommige vriendschappelijke relaties in ons leven kunnen we ons met grote precisie herinneren waar en wanneer ze zijn begonnen. Zo kan ik nooit het P.C. Hoofthuis in de Spuistraat te […]

PUNCTUM Afscheidsrede Universiteit Antwerpen 8.9.2017 Wanneer ik terugdenk aan de vele emeritaatsvieringen die ik tijdens mijn loopbaan heb meegemaakt, komt me het afscheid van een even eminente als beminnelijke collega voor de geest, de schrijver Paul de Wispelaere. Dat was, naar ik vermoed, in het voorjaar van 1992. De Wispelaere was sinds 1973 eerst als docent, vervolgens als hoogleraar verbonden […]

  Nog altijd heet het dat de  centrale opdracht van een universiteit is: de ontwikkeling , ontsluiting en verspreiding van kennis. Door “the attainment of truth” wil ze bijdragen aan een verlichte, rationeel denkende en handelende maatschappij. Latijnse woorden als veritas en lux scoren nog altijd hoog op de frequentietabellen van universiteitsmotto’s, zoals Fiat lux (UCLA), Lux et veritas (Yale) […]

Aan Bart Besamusca (Universiteit Utrecht) en Frank Willaert werd een van de drie FWO-NWO-samenwerkingsprojecten voor de duur van vier jaar toegekend: The changing face of Medieval Dutch narrative literature in the early period of print (1477-c. 1540).

Onder leiding van onze oud-student Leo Kosten brachten ruim zestig leraren Nederlands uit gereformeerde scholen in Nederland op 28 en 29 september een bezoek aan Antwerpen. Ze bezochten de Boontentoonstelling in het Letterenhuis, het Plantin-Moretusmuseum en het Rubenshuis en  deden ook de Dwaallichtwandeling. Op 28 september beluisterden zij een lezing van Frank Willaert over het Gruuthusehandschrift en een lezing van […]