Frank Willaert

Lid van de adviesraad van de Jonge Academie

Samen met prof. dr. Willy Vandeweghe, vast secretaris, vertegenwoordigt Frank Willaert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in de adviesraad van de pas opgerichte Jonge Academie, een initiatief van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en […]

Read More

Leraren op bezoek

Onder leiding van onze oud-student Leo Kosten brachten ruim zestig leraren Nederlands uit gereformeerde scholen in Nederland op 28 en 29 september een bezoek aan Antwerpen. Ze bezochten de Boontentoonstelling in het Letterenhuis, het Plantin-Moretusmuseum en het Rubenshuis en  deden […]

Read More

Keynote Lotharingen

Op dinsdag 28 augustus verzorgde Frank Willaert een van de keynote-lezingen op het driejaarlijkse colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek dat dit jaar aan de Universiteit Antwerpen plaatsvond van 27 tot 31 augustus. Onder de titel ‘Lotharingse lyriek en […]

Read More

Toespraak bij mijn aantreden als voorzitter van de KANTL (Gent, 17 januari 2018)

Beste collega’s en personeelsleden, Ik zal niet ontkennen dat ik vandaag met enige schroom voor u sta. Niet omdat het voorzitterschap van deze Academie dermate verheven is dat degene die de voorzitterstoel beklimt, ervoor moet vrezen draaierig te worden van […]

Read More

In de kroeg met Ad Leerintveld

Toespraak bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator na-middeleeuwse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 28 november 2017 Beste vrienden en collega’s van Ad, Dierbare Ad, Van sommige vriendschappelijke relaties in ons leven kunnen we ons met […]

Read More

Punctum

PUNCTUM Afscheidsrede Universiteit Antwerpen 8.9.2017 Wanneer ik terugdenk aan de vele emeritaatsvieringen die ik tijdens mijn loopbaan heb meegemaakt, komt me het afscheid van een even eminente als beminnelijke collega voor de geest, de schrijver Paul de Wispelaere. Dat was, […]

Read More

De universiteit verliefd op zichzelf

  Nog altijd heet het dat de  centrale opdracht van een universiteit is: de ontwikkeling , ontsluiting en verspreiding van kennis. Door “the attainment of truth” wil ze bijdragen aan een verlichte, rationeel denkende en handelende maatschappij. Latijnse woorden als […]

Read More

Voorzitterswissel in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (16 januari 2013)

  Tijdens de plenaire vergadering van 16 januari droeg Frank Willaert het voorzitterschap van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde over aan de dichter Stefaan van den Bremt. Ondervoorzitter wordt de Leuvense hoogleraar Editiewetenschap Marcel De Smedt. Willaert […]

Read More

Samenwerkingsproject

Aan Bart Besamusca (Universiteit Utrecht) en Frank Willaert werd een van de drie FWO-NWO-samenwerkingsprojecten voor de duur van vier jaar toegekend: The changing face of Medieval Dutch narrative literature in the early period of print (1477-c. 1540).

Read More

Blog

Samen met prof. dr. Willy Vandeweghe, vast secretaris, vertegenwoordigt Frank Willaert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in de adviesraad van de pas opgerichte Jonge Academie, een initiatief van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en […]

Read More

Onder leiding van onze oud-student Leo Kosten brachten ruim zestig leraren Nederlands uit gereformeerde scholen in Nederland op 28 en 29 september een bezoek aan Antwerpen. Ze bezochten de Boontentoonstelling in het Letterenhuis, het Plantin-Moretusmuseum en het Rubenshuis en  deden […]

Read More

Op dinsdag 28 augustus verzorgde Frank Willaert een van de keynote-lezingen op het driejaarlijkse colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek dat dit jaar aan de Universiteit Antwerpen plaatsvond van 27 tot 31 augustus. Onder de titel ‘Lotharingse lyriek en […]

Read More

Beste collega’s en personeelsleden, Ik zal niet ontkennen dat ik vandaag met enige schroom voor u sta. Niet omdat het voorzitterschap van deze Academie dermate verheven is dat degene die de voorzitterstoel beklimt, ervoor moet vrezen draaierig te worden van […]

Read More

Toespraak bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator na-middeleeuwse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 28 november 2017 Beste vrienden en collega’s van Ad, Dierbare Ad, Van sommige vriendschappelijke relaties in ons leven kunnen we ons met […]

Read More

PUNCTUM Afscheidsrede Universiteit Antwerpen 8.9.2017 Wanneer ik terugdenk aan de vele emeritaatsvieringen die ik tijdens mijn loopbaan heb meegemaakt, komt me het afscheid van een even eminente als beminnelijke collega voor de geest, de schrijver Paul de Wispelaere. Dat was, […]

Read More

  Nog altijd heet het dat de  centrale opdracht van een universiteit is: de ontwikkeling , ontsluiting en verspreiding van kennis. Door “the attainment of truth” wil ze bijdragen aan een verlichte, rationeel denkende en handelende maatschappij. Latijnse woorden als […]

Read More

  Tijdens de plenaire vergadering van 16 januari droeg Frank Willaert het voorzitterschap van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde over aan de dichter Stefaan van den Bremt. Ondervoorzitter wordt de Leuvense hoogleraar Editiewetenschap Marcel De Smedt. Willaert […]

Read More

Aan Bart Besamusca (Universiteit Utrecht) en Frank Willaert werd een van de drie FWO-NWO-samenwerkingsprojecten voor de duur van vier jaar toegekend: The changing face of Medieval Dutch narrative literature in the early period of print (1477-c. 1540).

Read More